Artikel

De rol van cultuurverschillen bij internationaal ondernemen - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het succesvol betreden van, en actief blijven op, met name verre afzetmarkten is niet altijd eenvoudig: zowel interne barrières zoals tekort aan (markt-) informatie en management capaciteit als externe barrières zoals verschillen in wet- en regelgeving, en het vinden en houden van partners moeten overwonnen worden.

De bedreiging schuilt erin dat bedrijven onvoorbereid deze markten betreden waardoor ze stranden op handelsbarrières. Soms wordt er ook te veel aan ad hoc export gedaan. Een ondernemer staat er dan te weinig bij stil of de kans die zich voordoet eigenlijk wel past binnen de bedrijfsstrategie. De kans op een duurzame handelsrelatie is dan minimaal.

Een andere bedreiging kan zijn dat ze zich hierdoor laten afschrikken en mooie exportkansen missen. Een aantal ondernemers gaat ook nog wel eens voorbij aan de cultuur van een land en de effecten daarvan op de handelsrelatie. Nederlandse ondernemers zijn betrouwbaar maar ook heel direct. Het kan in sommige landen soms heel belangrijk zijn om tijdens de eerste diners te bouwen aan de relatie om vervolgens een duurzame handelsrelatie op te bouwen.

In het zakendoen met China merk je vaak dat we niet begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier handelen. Nederland is bijvoorbeeld, heel kort door de bocht, een hoog individualistische samenleving met weinig gevoel voor hiërarchie. Nederland is verder een vrouwelijke samenleving waar het werken in teken staat om te leven, waarbij onzekerheid het liefst wordt vermeden, met een korte termijn oriëntatie.

China hiertegenover is een collectieve samenleving met een zeer sterk gevoel voor hiërarchie. China is verder een mannelijke samenleving waar men leeft om te werken, waarbij risico's genomen dienen te worden, met een sterke lange termijn focus.

Als je zo in het kort de cultuur profielen tegenover elkaar zet dan kan je begrijpen dat Nederlanders en Chinezen elkaar niet altijd begrijpen.

Een autoriteit op het gebied van cultuurverschillen, Geert Hofstede, zei het al: "Er zijn geen twee buurlanden zo verschillend als België en Nederland". En dat terwijl wij ook nog eens een gemeenschappelijke taal hebben! Deze onverwacht grote verschillen worden vaak onderschat.

Belgen gaan in hun werk, en dus ook in hun samenwerking, uit van meer hiërarchie dan Nederlanders. Nederlanders gaan al snel over op 'Je en jij', vanuit de gedachte dat iedereen gelijk is. Belgen hebben een veel groter hiërarchisch gevoel en erkennen dat niet iedereen gelijk is. De samenleving en de bedrijven en organisaties zijn gelaagder. Belgen ervaren Nederlanders al snel als respectloos, Nederlanders Belgen als te strak in de plooi en te formeel. Afspraak is afspraak. Een Nederlands adagium. In België is een afspraak een afspraak op hoofdlijnen waar je van af kan wijken of die je flexibel kan hanteren, al naar gelang de situatie. In beide landen zijn wetten en regels, maar daar gaan we anders mee om. In zekere zin is een Nederlander rechtlijniger en een Belg flexibeler. Een Belg voegt zich naar de situatie terwijl de Nederlander (het opgeheven vingertje!) handelt naar de regels en afspraken.

Voor het volledige overzicht, download de presentatie.

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige artikelen te kunnen zien, en op artikelen te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief