Artikel

IWAB de Verschrikkelijke

Details

Gepubliceerd: 02-12-2014 - 14:53

Het is dat ik dit stuk zelf schrijf, want anders hadden hele volksstammen mij deze woorden in de mond willen leggen! Wat nou lagelonenlanden? Wat bedoelt iemand daar nu mee? Ik geloof niet in lagelonenlanden. Ja, als ik scrabble speel tegen mijn vrouw. Kan ik ook eens winnen. Ik geloof in optimalisatie van productiviteit! En laten we voor het gemak productiviteit eens uitdrukken in toegevoegde waarde per euro loonkosten. Dat betekent dus dat iemand die € 1.000 verdient en € 2.000 aan toegevoegde waarde creëert, productiever is dan iemand die € 100 verdient en € 150 aan toegevoegde waarde creëert. Dus, niet de hoogte van het loon bepaalt of iets duur of goedkoop is, maar het loon in verhouding tot de waardecreatie die er tegenover staat. Nu komt het aan op een economisch vraagstuk: hoe krijg je het voor elkaar dat, ongeacht de economische standaard (zeg maar even de gegeven koopkracht in een gebied) de toegevoegde waarde gelijk of hoger is dan in de rest van de wereld (want dan heb je een krachtig economisch systeem)? Kan dat doordat je optimaal gebruik maakt van de talenten van een mens? Retorisch, deze vraag. Het kan ALLEEN maar doordat je optimaal gebruik maakt van de talenten van ieder mens! Nou nou, doe je daar 330 woorden over? Oude koeien! Dat doen we toch al jaren? Outsourcing! Eh, jaaa, maar ik bedoel dan wel outsourcing. Want is het niet "outsourcing" dat ons doet besluiten om de productie te verplaatsen naar China? Is het niet "outsourcing" dat ertoe heeft geleid dat we geen idee meer hebben wat iets mag kosten? Als je je productieproces naar een lagelonenland verplaatst, zonder dat aan optimalisatie van productiviteit is voldaan, koop je uiteindelijk tijdelijk je inefficiency goedkoper in (waarbij de toename van logistieke en managerial complexiteit gemakshalve vaak even voor lief wordt genomen). Totdat door de toegenomen welvaart de lonen stijgen… In bijvoorbeeld de bouwsector denkt men dat als men voor een specifiek onderdeel van de bouw, neem het slaan van heipalen, voor de goedkoopste aanbieder kiest, ze het goed hebben ingekocht (of "geoutsourcet" als dat een Nederlands woord is). Maar als je geen idee meer hebt wat een redelijke prijs is voor het slaan van heipalen, kan zelfs de goedkoopste aanbieder een verschrikkelijk duur alternatief blijken te zijn. Oh, dat outsourcen is dus eigenlijk weer zo’n hype! Helemaal niet! Zeker voor kleinere organisaties is het een uitstekend alternatief om kosten variabel te maken en dús vrijwel traploos te kunnen opschalen of afschalen. Voor groei-ondernemers in het bijzonder biedt outsourcing de mogelijkheid om exorbitante groei te kunnen realiseren! Hoe moet het dan wel, dat outsourcen? Allereerst moet je uitputtend beschikken over kennis van hetgeen je wenst te outsourcen. Maar pas op, je moet het écht beter weten en niet aannemen dat je het beter weet! Dus je moet een échte IWAB zijn! Alleen dan kun je prijs beoordelen, prijs accepteren of verwerpen en een ander alternatief kiezen. En is de specialist werkelijk heel erg goed, verrast hij je in positieve zin met de kosten (daarvoor is hij de specialist geworden, nietwaar? Anders kun je het net zo goed zelf (!)). Bekijk het maar zo: de kosten van een handeling worden bepaald door Prijs (P) x Hoeveelheid (Q). De P is meestal nauwelijks te beïnvloeden, maar een specialist moet met een lagere Q kunnen komen, anders is het een specialist van likmeversie. Vervolgens dien je dusdanig met een specialist samen te werken, dat het lijkt alsof hij gewoon deel uitmaakt van je eigen proces. Dus niet klantje en leveranciertje spelen en je probleem over de schutting kieperen, maar samenwerken (heilige afspraken), processen bespreken, planningen delen en samen optimalisatieslagen aanbrengen. Dat vraagt nogal wat van beider organisaties, maar is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat er inefficiency ontstaat. Dan gaat het nog over wat je allemaal kunt uitbesteden. Geloof me, beste IWAB, dat gaat veel en veel verder dan jij denkt te weten: Dat? Nee, dat besteden we niet uit. Niemand die dit zo goed kan als wij! En vier weken later blijkt de fietsenmaker op de hoek daar 2 jaar geleden al een prachtig alternatief voor te hebben bedacht en het eigenlijk 10x beter te kunnen dan jij. Dat wat je niet kunt outsourcen, is hetgeen dat jouw product zijn "ziel" geeft. Dat zijn vaak geen stoffelijke zaken. Het zijn (overigens zelden) patenten en know how, of dat is de zorg die je aan jouw product en je klant besteedt. De rest doet een ander vaak beter, sneller en goedkoper. Bijkomend voordeel van outsourcing is, dat jouw groei grotendeels met "leverancierskrediet" wordt gefinancierd. Mijn visie geresumeerd:
  • Maakindustrie is voorbehouden aan hogelonenlanden, daar die gedwongen worden om hun productiviteit te optimaliseren en optimale efficiency na te streven;
  • Outsourcing is, vooral voor kleinere en snel groeiende ondernemingen, een noodzaak om productiviteit te optimaliseren, het groeitempo aan te kunnen en groei financierbaar te maken;
  • Outsourcing gaat veel verder dan je zelf denkt; alleen die zaken die jouw product jouw product maken, kun je niet outsourcen;
  • De belangrijkste voorwaarde om onderdelen van je proces te mogen outsourcen, is dat je hetgeen je wenst te outsourcen tot in de puntjes begrijpt (échte kennis).
Hoe ik tot deze visie ben gekomen? Ik ben geen haar beter dan jullie, ik ben een échte IWAB! Ik Weet Alles Beter! Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze blog, reageer dan op deze blog of neem contact op met de auteur.

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige artikelen te kunnen zien, en op artikelen te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief