Artikel

Komt er een aardverschuiving op de arbeidsmarkt?

Details

Gepubliceerd: 03-12-2020 - 07:20

“We leven een beetje met ingehouden adem.” vertelt een ondernemer mij. En inderdaad de situatie is zo bijzonder dat deze bijna niet te beschrijven is. Als je alle berichten op een rij zet, dan zie je berichten over massaontslag, bedrijven die zich over de kop werken in een onstuitbare groei, kantoren die leegstaan en waarschijnlijk nooit meer gevuld zullen raken.

Wat hangt ons ondernemers boven het hoofd? Zelf als ondernemer heb ik één ding geleerd: “Achter onzekerheden liggen kansen.” Zeker voor groeiondernemers die een tweede natuur hebben om dromen waar te maken. Wat is er nu aan de hand en waar liggen dan de kansen?

Decennia lang was een kantoor/fabriek/het schoolgebouw de werkplek. Dat is nu definitief anders.

Voor wie het nog niet duidelijk is: dé werkplek is voor altijd anders geworden. Het dringt nog niet bij iedereen door, maar door de inhoud en lengte van de coronaperiode zijn we massaal en wereldwijd (en dat maakt het zo fascinerend) in een volstrekt ander paradigma terecht gekomen.

Om het heel concreet te maken: vroeger was een werkplek, een deel van een gebouw, een kamer, een letterlijke “plek”. Een plek als fysieke ruimte. Realiseer je je dat vanaf nu dat een IP adres is. Een plek is nu een niet-fysieke, virtuele, digitale plaats. Denk eens in wat dat betekent voor het concept “organisatie” of “bedrijf”. We hebben vaker gesproken over het “wegvallen van de fysieke muren” rond organisaties, medewerkers die elkaar via diverse platformen weten te vinden. Begrippen als netwerkorganisaties en platformeconomie krijgen nu pas hun werkelijke betekenis en impact.

Met wie werk ik? Voor wie werk ik?

Dat jouw “werkplek” een IP adres is heeft ook voor de oude arbeidsmarktconcepten verregaande implicaties. Zoals we in eerdere eeuwen onze burchten en kastelen moesten verlaten, zo is het nu buitengewoon verstandig om het inmiddels obsolete idee van “organisatie/bedrijf” als uitgangspunt te vervangen. De burchten werden naties. Het uitganspunt van dikke beschermende muren veranderde naar open organisatievormen van grote groepen burgers. Ik zeg niet dat daarmee (verworven) rechten van mensen overboord moeten. Hoewel we nu niet in een kasteel wonen kunnen we over het algemeen wel veilig over straat. De wereld veranderde en we hebben alleen een ander uitgansgpunt gekozen. Nu verandert ook heel veel. In ons denken over de arbeidsmarkt en als ondernemer stel ik voor om als uitgangspunt te kiezen voor een IP adres als werkplek. Dus geen gebouw. “Jouw” medewerkers kunnen dus overal werken en overigens ook voor meerdere werkgevers. Dat is niet gek, maar gewoon. Dat je vervolgens iets moet doen om het team gevoel, de sociale cohesie, rechten, plichten en sociale vangnetten goed te regelen moge duidelijk zijn. Zeker als groeiondernemer is het nu wel het moment om van de “nood een deugd” te maken en de werkplek als IP adres te omarmen te kijken hoe je daar je voordeel mee kunt doen.

Implicaties voor de arbeidsmarkt

Het is helaas nog steeds zo dat op de ene plek mensen beschikbaar komen en op de andere plek met name bij groeiondernemers er (veel) mensen tekort zijn. Ook een enorme kans voor ons als samenleving om van werk naar werk maximaal te gaan benutten. En let dan eens op wat er gebeurt als je de werkplek verandert in IP adres! Natuurlijk hoor ik de eerste al zeggen dat je een draaier niet virtueel achter een draaibank kunt zetten. Maar ons huidige uitgangspunt en paradigma is dat al het kantoorpersoneel dan ook in hetzelfde gebouw moet zitten. En dat deze draaibank vooral producten maakt voor het bedrijf in dat gebouw. Dat is nu al aan het schuiven en mijn pleidooi is dat we de huidige corona ontwikkelingen gebruiken om onze arbeidsmarkt vanuit een ander uitgangspunt, de werkplek is het IP adres, te benaderen en moderner inrichten. Groot voordeel zou moeten zijn dat van werk naar werk beter en gemakkelijker gaat.

Bij elkaar brengen van partijen 10 februari 2021

Gelukkig zijn er al de nodige initiatieven om van werk naar werk te stimuleren. Onder andere de Open Universiteit doet onderzoek naar deze processen en wat nodig om deze succesvol te laten verlopen. Samen met hun brengen wij als platform op 10 februari 2021 onder de titel “Krijgen we een aardverschuiving op de arbeidsmarkt?” zowel groeiondernemers, medewerkers en het grootbedrijf bij elkaar om te sparren over aanpakken, kennis en ervaringen. Zie https://port4growth.nl/evenementen/671/krijgen-we-een-aardverschuiving-op-de-arbeidsmarkt

Drs.ing. Joop C.J. de Jong

Ondernemer/oprichter Port4Growth

Platform voor Groeiondernemers

Reacties graag naar [email protected]

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige artikelen te kunnen zien, en op artikelen te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief