Artikel

Ook in geval van punctuele schade is de totale prestatie gebrekkig

Uitspraak na opstarten procedure door opdrachtnemer: het is voor de opdrachtgever niet aanvaardbaar, om de met een gedeeltelijke sanering verbonden risico’s op zich te nemen

Als op een totaaloppervlak van 700 vierkante meter vloer deze vloer bij wijze van proef op 8 plekken geopend wordt en geen enkele proef zonder gebreken blijkt te zijn, dan vertonen de vloerbedekkingswerkzaamheden niet alleen punctuele mankementen, maar zijn ze in z’n geheel gebrekkig. De opdrachtgever is derhalve gerechtigd een sanering van de vloerbedekking in z’n geheel te vorderen. Aldus een uitspraak van het Oberlandesgericht München, die door de Bundesgerichtshof werd bevestigd.

Wat was er gebeurd? Een opdrachtnemer betegelt in een loods een oppervlak van ca. 700 vierkante meter. Een tijdje na oplevering laten enkele tegels los (20-30 tegels met een totaalopervlak van 3 vierkante meter). De opdrachtgever doet beroep op een deskundige. Die stelt vast, dat de specie aan de beschadigde plekken kruimelt. De opdrachtnemer eist vervolgens de vernieuwing van de totale oppervlakte. De aannemer wijst dit van de hand, hij is alleen bereid de beschadigde gedeelten bij te werken. De opdrachtnemer pikt dit niet en dagvaardt de aannemer tot betaling van een voorschot voor kosten ter hoogte van € 50.000, om de totale oppervlakte te laten vernieuwen. De rechtbank doet beroep op een tweede deskundige. Deze opent de vloer op (enkel) 8 plaatsen. Bij iedere proef blijkt hier de specie eveneens gebrekkig.

Risico’s

De opdrachtnemer spit in alle instanties het onderdelf, en wel om drie redenen. 1. De prestatie in zijn geheel werd weliswaar slechts bij wijze van steekproef onderzocht. Maar de opdrachtnemer bleek niet bij machte voldoende aanknopingspunten te geven dat de gebrekkige prestatie slechts op weinige plekken van toepassing zou zijn. 2. De verplichting om mankementen te verhelpen hangt er niet vanaf, of en in hoeverre er door de gebrekkige specie reeds enkele tegels zijn losgeraakt. Want: niet de losgeraakte tegels, maar de kruimelende specie is het door de opdrachtnemer te verhelpen mankement. 3. Het is voor de opdrachtgever niet aanvaardbaar, om de met een gedeeltelijke sanering verbonden risico’s op zich te nemen.

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige artikelen te kunnen zien, en op artikelen te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief