Artikel

Tekort aan personeel: grootbedrijf en groeiondernemers slaan de brug

Details

Gepubliceerd: 03-07-2018 - 12:06

Hoe kan het dat op de ene plek bij corporates mensen beschikbaar zijn en op de andere plek bij groeiondernemers mensen tekort?

Werken4Groeibedrijven is een initiatief van het platform voor groeibedrijven Port4Growth. Al vrij snel nadat de economie weer aantrok in Nederland ontstond een tekort aan personeel. Eerst in specifieke branches, later breed in het gehele MKB. Met name de groeibedrijven (scale-ups), de achterban van Port4Growth, worden in hun groei belemmerd door het tekort aan personeel. Reden voor de groeiondernemers om tijdens het High Growth Summit 2017 het tekort aan personeel als prioriteit nummer 1 aan te pakken.

Als vervolg op het High Growth Summit, waar in een unieke samenstelling van groeiondernemers, het grootbedrijf, het ministerie van EZ, de politieke partijen D66, CDA en VVD, MKB-Nederland en Port4Growth aanwezig waren, heeft een groep groeiondernemers in co-creatie sessies ideeën voor praktische aanpakken naar voren gebracht.

Tijdens het uitwisselen van ideeën kwam de vraag naar voren “Hoe kan het dat op de ene plek bij de verschillende grote bedrijven personeel beschikbaar komt en op de andere plek bij groeibedrijven er een groot tekort is aan personeel?” Direct gevolgd door “En hoe pakken we dat aan?”

Vervolgactie 1 betreft het bij elkaar brengen van de mensen die het direct betreft: groeiondernemers en medewerkers van het grootbedrijf die beschikbaar zijn of komen. Tijdens co-creatiesessies wordt met elkaar out-of-the-box, creatief en praktisch de vraagstelling verder uitgediept. Zoals ook uit de diverse artikelen die in de media worden geschreven naar voren komt, is het voor alle partijen inmiddels wel duidelijk dat het tekort aan personeel alleen maar zal oplopen. We beogen daarom om tot een vernieuwing te komen van de van “Werk naar Werk” processen.

Er spelen in ieder geval drie issues::

  1. De beeldvorming wederzijds moeten we bijstellen: ondernemers hebben moderne internationaal georiënteerde bedrijven (niet het verouderde MKB-beeld) en mensen uit het grootbedrijf zijn heel divers en vaak erg gemotiveerd om in het MKB te gaan werken.
  2. Ondernemers willen geen CV’s maar beginnen bij matching op basis van persoonlijkheidskenmerken. Zo werkt het in feite ook als er vanuit het persoonlijke netwerk mensen worden geïntroduceerd.
  3. Bereikbaarheid: Wie bel je als je in het MKB wil werken? En andersom wie belt de ondernemer als hij/zij bij het grootbedrijf beschikbare mensen wil spreken?

Als eerste stap is deze website opgezet waar in één oogopslag duidelijk is welk werk bij ondernemers beschikbaar is en welke mensen beschikbaar zijn. Heel transparant en eenvoudig van opzet.

Met veel dank aan het team, groeiondernemers en partners hopen wij op een snelle uitbreiding van de mogelijkheden voor werk en het aantal beschikbare mensen.

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige artikelen te kunnen zien, en op artikelen te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief