Evenement Terugblik

Bouwen in Duitsland

Bij bouw- en infraprojecten zijn een zorgvuldige toetsing van het contract, een goede documentatie tijdens het bouwtraject en eventuele meerkosten bij vertragingen in het geding.

Bouw- en infraprojecten zijn ook in Duitsland vaak complex, zowel in technisch als ook in organisatorisch, financieel en juridisch opzicht. Dat bouwen risico’s met zich meebrengt, spreekt bijna vanzelf. En zulke risico’s kunnen leiden tot vertragingen, faalkosten, vorderingen en geschillen tussen partners. Juridische geschillen kunnen in veel gevallen worden voorkomen. En dat begint al bij de beschrijving van de prestatie in de contractsdocumenten en de notulen van de bereikte overeenstemming na onderhandelingen tussen de partners.

Van eminent belang is daarom een zorgvuldige toetsing van het contract. Voorts dient men tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet alleen de bouwplaatsinrichting op zich, maar ook de voortgang van de werkzaamheden op de bouwplaats nauwkeurig te documenteren. Met name bij bouwprojecten met een lange looptijd kunnen vertragingen optreden en hierdoor kosten veroorzaken die maar al te vaak leiden tot jurische geschillen.

16.30 – 17.15 uur 

Ontvangt, registratie en netwerken

17.15 uur – 17.30 uur

Welkomstwoord, Elevator Pitch van 2 aanwezige bedrijven, STRICK-Tip

17.30 – 18.15 uur

Hapjes & drankjes

18.15 – 19.00 uur

Themapresentatie en vragenronde

19.00 – 20.00 uur

Bovengenoemde en tal van andere aandachtspunten m.b.t. bouwprojecten in Duitsland komen aan de orde tijdens de presentatie van onze bouwrechtspecialist, Rechtsanwalt Udo Croonenbrock.  

 

De inschrijvingen zijn gesloten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief