Evenement Terugblik

Sessie 1 Pilot Cooperatie Groeibedrijven Zoetermeer aanpak tekort personeel

Uitdaging:

Vinden en behouden van personeel. Als bedrijf kunt je niet doorgroeien. Inmiddels is het tekort aan mensen in het MKB zo groot dat men het ziet als een maatschappelijk probleem.

Idee & Aanpak:

Rondom het Dutch Innovation Park met een groep van maximaal ca 15 vertrouwde groeiondernemers gezamenlijk in een pilot op kleine schaal testen van vernieuwende oplossingen voor bovenstaande uitdaging. Als ware het een nieuw type coöperatie, die samen veel beter de uitdagingen aan kunnen In de pilot wordt tevens getest of en hoe met deze groep van MKB bedrijven een betere aansluiting met het onderwijs kan worden gerealiseerd.

Uit de gesprekken kwamen o.a. de volgende 3 onderwerpen voor 3 subgroepen die we kunnen testen:

1. Als groep/coöperatie alle recruitment ervaringen samenvoegen en je onderscheiden bij sollicitanten door carrièremogelijkheden binnen de cooperatie.  |

 

Alle coöperatie deelnemers krijgen gratis toegang tot de nieuwste app op basis van Tinder functie. Zie https://www.likewise.ly/port4growth

 

2. Samen als coöperatie duurzame inzetbaarheid nu echt gestalte geven. Concreet testen van een database waarin sollicitanten, doorstroom en uitstroom zijn opgenomen. Wie niet past op een bepaald moment op de ene plek kan op de andere plek wel goed passen. Voorkomen/beperken van transitievergoedingen of ziekteverzuim.   

3. Betere en gecoördineerde aansluiting met het onderwijs. In dit geval o.a. MBO Rijnland en Haagse Hogeschool. Gezamenlijk inkopen/organiseren van (bedrijfs) opleidingen/trainingen.

• Voor de startbijeenkomst op 31 januari 2019 kunnen nog aanvullingen en suggesties voor de aan te pakken onderwerpen worden aangeleverd.

• De groep wordt in 3 subgroepen verdeeld die elk één van de onderwerpen aanpakt en test. Tijdens de plenaire sessies wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen.   

 

Beoogd doel, testen en aantonen van:

• Meer en betere kandidaten van schoolverlaters tot en met senioren

• Lagere recruitmentkosten

• Lagere opleiding en trainingskosten

• Lagere kosten voor uitstroom

• Alles wat aan voordelen uit de pilot naar voren komt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief