Blog

2019: het jaar om de definitie van groei te verbreden

Details

Gepubliceerd: 05-12-2018 - 13:17

Eén van de opvallende vaststellingen de jongste wekenen maanden is dat uit verschillende hoeken, nationaal en internationaal, de roep komt om ons economische en kapitalistische groeimodel kritisch onder de loep te nemen.

In zijn boek "De disruptieve competentie", (www.thedisrutivecompetence.com) gaf Fabiaan Van Vrekhem twee jaar geleden al aan dat enkel die organisaties zullen overleven die volgens het model van Eliott Jaques naar het zevende complexiteitsniveau kunnen overschakelen.

Dat niveau staat boven de kwaliteit van het product en de andere marketing-p's en houdt ook maximaalrekening met de planeet en de mensen van de toekomstige generaties.

De recente boeken en publicaties van Kate Raworth (De donut economie), Mariana Mazzucato (De waarde van alles), Carl Miller (The death of the Gods), Christian Felber (Ware Winst- Gemene Goed economie als wegwijzer),

Philip Blom (Wat op het spel staat), Serge Latouche (Pour en finir avec l'économie), Patrick Artus (Le capitalisme est en train de s'auto-détruire), Bruno Colmant (Le prêtre et l'économiste) en Bruno Delepierre (Happonomy) zijn maar enkele van de alarmkreten die oproepen om anders te gaan nadenken over groei. Aan deze boeken en hun auteurs is her en der al aandacht besteed, maar ze zijn zeker nog niet bij iedereen bekend.

Op de recente oproep van 238 academici om het thema "groei" anders te benaderen, die leidde tot de beweging "Prosperity is possible beyond growth" is al bij al ook weinig reactie gekomenen en er is tot dusver weinig gevolg aan gegeven.

Toch ben ik ervan overtuigd dat ondernemers die een bredere visie op groei willen en kunnen omarmen en in woorden en daden weten aan te tonen dat ze groei niet enkel definiëren als omzet- of winstgroei, maar ook hun medewerkers en andere stakeholders helpen om zakelijk en persoonlijk te groeien, de beste kansen hebben om te slagen.

We zullen de immense problemen waarmee de wereld vandaag kampt, maar overwinnen als we als mensen vanuit het hart samenwerken. Technologie en internet of THINGS kunnen maar al hun potentieel ten volle tot ontwikkeling doen komen, als er ondertussen ook aandacht gaat naar de MENS en naar het creëren van verbondenheid tussen mensen.

Ik ben ervan overtuigd dat enkel die organisaties zullen overleven die in staat zijn de zwart-wit tegenstellingen en de momenteel wild om zich heen grijpende polarisatie te overstijgen en die meerwaarde kunnen vinden in het grijs dat tussen dat zwart en wit in zit (of beter nog in alle kleuren van de regenboog tussen dat zwart en wit). De consument heeft het stilaan gehad met groei die enkel tot uiting komt in een hogere omzet. Amazon bijvoorbeeld groeit ondertussen al minder spectaculair en moet duidelijk aan populariteit inboeten (Pak het anders aan dan Amazon )

Meer dan ooit zal "groeien" in 2019 vooral het inzicht vergen om groei op een andere en bredere manier te definiëren.

Een manier die niet enkel rekening houdt met het eigen belang, maar met dat van de hele maatschappij én met dat van de toekomstige generaties.

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige blogs te kunnen zien, en op blogs te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief