Blog

De nieuwe verpakkingswet beloont milieuvriendelijke aanpak

Details

Gepubliceerd: 20-08-2018 - 08:57

Juridische zaken en risico
Internationalisering & import/export

Meer recycling en een faire concurrentie zijn de belangrijkste doeleinden van de nieuwe verpakkingswet, die op 1 januari 2019 in Duitsland in werking treedt

Meer afval uit huishoudens recyclen en producenten stimuleren om ecologisch minder belastende verpakkingen te gebruiken, die bovendien voor recyling geschikt zijn – dat zijn de centrale hoekpunten in de nieuwe Duitse verpakkingswet, die per 1 januari 2019 de bestaande “Verpackungsverordnung” gaat vervangen.

De nieuwe verpakkingswet geldt voor alle distributeurs, die verpakkingen als eerste bedrijfsmatig in Duitsland in omloop brengen. Dit betekent dat de wet niet alleen van toepassing is op nationale producten, maar ook geldt voor importeurs en online handelaren, die goederen in Duitsland in omloop brengen, bijvoorbeeld uit Nederland.

Belangrijk voor webshops

Het “Verpackungsgesetz” bevat een aantal gewijzigde, maar ook nieuwe voorschriften. Het is vooral zaak te onderkennen dat eenieder die producten verkoopt meteen ook degene is die de verpakking in omloop brengt. Dit geldt overigens niet in de laatste plaats voor uitbaters van webwinkels. Diegene geldt dan ook als producent van verpakkingen en moet met ingang van 1 januari 2019 overeenkomstig de verpakkingswet over een licentie beschikken, als het gaat om producten, die uiteindelijk bij de eindafnemer terechtkomen. Alle producenten worden verplicht om zich bij de bevoegde instantie aan te melden en moeten een licentie aanvragen bij een van de duale verwijderingssystemen in Duitsland. De Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister houdt toezicht op de licenties en de handhaving ervan. In deze stichting werken handel, industrie en belangenverenigingen nauw samen.

De Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister verzamelt informatie over de hoeveelheden en type per duaal systeem om een evenredige verdeling van de kosten voor de inrichting, het transport en de daarmee verbonden informatieplichten te waarborgen. Doel is het om de recycling van verpakkingsmateriaal te verbeteren en normen in te voeren voor ontwerpen die geschikt zijn voor recycling. De duale systemen moeten jaarlijks publiceren wat zij hebben ondernomen om het gebruik van recyclebare verpakkingen en de inzet van gerecycelde producten te bevorderen. Daarnaast moeten ze melden hoeveel verpakkingen op een hoogwaardiger manier gerecycled zijn. Het is de bedoeling dat producenten die voor ecologisch minder belastende verpakkingen kiezen, voordeel genieten. Het milieubesparend verwerken van verpakkingen en een faire kostenverdeling zijn derhalve belangrijke doelen van de nieuwe verpakkingswet.

Via het openbaar register kan ieder bedrijf voortaan inzicht krijgen of mededingers over de licenties beschikken en hiervoor ook betalen. Mocht dit niet het geval zijn mogen de producten in kwestie niet meer in omloop worden gebracht en kunnen derhalve ook niet in Duitsland worden verkocht. In verband hiermee kunnen aanzienlijke boetes worden uitgevaardigd. Op deze manier kunnen in Duitsland marktpartijen elkaar in de gaten houden en op tekortkomingen wijzen.

Wilt u meer weten over de nieuwe Duitse verpakkingswet, neem dan contact op met Alexander Crämer.

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige blogs te kunnen zien, en op blogs te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief