Blog

Een keer tijdelijke tewerkstelling, daarna aanspraak op vaste baan

Details

Gepubliceerd: 02-08-2018 - 07:42

Juridische zaken en risico
Personeel & leiderschap

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zonder opgave van feitelijke redenen binnen hetzelfde bedrijf zijn volgens het Bundesverfassungsgericht maar één keer toegestaan

Het aantal werknemers met een baan van bepaalde duur is verleden jaar in Duitsland naar een recordhoogte gestegen. 3,15 miljoen mensen hadden in 2017 een tijdelijke arbeidsovereenkomst, rond de helft daarvan tijdelijke arbeidsovereenkomsten zonder opgave van feitelijke redenen. Een record dat de Duitse regering graag had willen voorkomen, gezien in het regeerakkoord tussen CDU/CSU en de SPD gewag gemaakt wordt van plannen, het aantal tijdelijke overeenkomsten zonder opgave van feitelijke redenen zo spoedig mogelijk te beperken. Dit is tot op heden nog niet geschied.

Tot dusver is het geoorloofd een dienstbetrekking voor een periode van maximaal twee jaar vast te leggen zonder dat een werkgever dit inhoudelijk hoeft te beredeneren. Binnen dit tijdsbestek van twee jaar is het mogelijk de tijdelijke betrekking tot drie maal toe te continueren. Als er bijvoorbeeld sprake is van een arbeidsovereenkomst met een looptijd van zes maanden, kan het contract drie keer met zes maanden worden verlengd. Echter, op grond van de ketenbepaling mag met de werknemer in kwestie tevoren tenminste drie jaar lang geen dienstverband in hetzelfde bedrijf hebben bestaan.

Ieder verder tijdelijk dienstverband verboden

Menig werkgever gaat er dan natuurlijk van uit, dat hij na verloop van drie jaar een voormalig medewerker weer tijdelijk kan strikken, zonder dat deze aanspraak kan maken op een vaste baan. Nu bepaalt echter een recentelijke uitspraak van het Bundesverfassungsgericht, de Duitse Hoge Raad, dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten zonder opgave van feitelijke redenen tussen dezelfde contractpartners maar voor één enkele keer zijn toegestaan; dat wil zeggen, ieder verder dienstverband op tijdelijke basis van dien aard bij dezelfde werkgever is volgens de wet verboden.

Dit is in beginsel conform de grondwettelijke richtlijnen, tenslotte is de overheid verplicht, om werknemers als structureel zwakkere partners in de arbeidsverhouding te beschermen, zulke ketenovereenkomsten te voorkomen en ervoor te zorgen dat reguliere vaste banen de norm blijven. Dit geldt evenwel slechts in zoverre dat werknemers naar aard en omvang van de voorafgaande arbeid daadwerkelijk tegen ketenovereenkomsten in bescherming genomen moeten worden en het beginsel van het vaste dienstverband als norm op de helling zou staan. Werkgevers die in het verleden en ook heden nog de correct geachte beginselen hanteren, moeten dus goed opletten, welke consequenties deze principiële uitspraak van de hoogste Duitse rechterlijke instantie voor hen kan hebben.

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige blogs te kunnen zien, en op blogs te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief