Preferred partner

Open Universiteit

  • 1000 werknemers

Open Universiteit

Contactpersoon

Dit bedrijf heeft (nog) geen contactpersoon toegewezen in het portal.

Een duurzame loopbaan dankzij je goede netwerkrelaties?

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Introductie

Eén van de speerpunten van Port4Growth betreft de grootste uitdaging van groeiondernemers: personeel. Samen met twee promovendi van de Open Universiteit wordt het traject van Werk naar Werk onderzocht. De samenwerking van de Open universiteit en Port4Growth heeft onder meer als doel om een wetenschappelijke basis te leggen onder het van werk naar werk project "Professionals4YourGrowth".

Samen met onze partners Grow People, Match to Work en Right Management (onderdeel van Manpower Group) streven we naar betere en snellere mogelijkheden om medewerkers die op de ene plek beschikbaar komen aan de slag te hebben in ons netwerk van inmiddles 5000 groeibedrijven.

Het Onderzoek

De gemiddelde verwachte duur van het werkleven van werknemers 36 jaar en zal deze waarschijnlijk toenemen. Aangezien werknemers een groot deel van hun leven aan het werk zijn, is het belangrijk ervoor te zorgen dat ze een baan kunnen vinden waarin ze goed kunnen presteren en plezier beleven. In organisationele netwerken zoals Port4Growth bundelen organisaties hun krachten met andere, externe organisaties om hun medewerkers te helpen bij het vinden van een baan waar ze goed in kunnen gedijen. Zo worden niet alleen vacatures en personeel met elkaar over de eigen organisatiegrenzen gedeeld maar worden binnen het netwerk ook evenementen en activiteiten (bijv. matching tables, loopbaandagen, stages, detachering, jobbeurzen, workshops, etc.) georganiseerd om makkelijker nieuwe loopbaanstappen te zetten.

Hoewel de populariteit van dit type netwerken toeneemt, is er een gebrek aan wetenschappelijke kennis over hun succes. Daarom werkt Port4Growth samen met onderzoekers van de Open Universiteit (Sarah Courchesne, Dr. Dave Stynen, Prof. Dr. Judith Semeijn, en Prof. Dr. Marjolein Caniëls) om kennis te genereren over hoe deze netwerken functioneren en het best kunnen bijdragen aan het bevorderen van baanveranderingen en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De inzichten die uit het onderzoek voortkomen, zullen helpen om deze netwerken te optimaliseren, zodat ze hun doelen makkelijker kunnen bereiken. Dit is een win-win voor werknemers als werkgevers: werkgevers kunnen meer toegang krijgen tot getalenteerde medewerkers en best practices om hun medewerkers te ontwikkelen. Daarnaast profiteren medewerkers ook van meer mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een betere aansluiting op passende banen nu én in de toekomst. Om dit onderzoek mogelijk te maken hebben we uw hulp nodig!

De Studies

Momenteel zijn er 2 studies aan de opstartfase.

Studie 1

Hoe functioneren organizationele netwerken en wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren voor hun succes?

Het doel van deze studie is om te begrijpen hoe deze netwerken functioneren en om de belemmerende en bevorderende factoren te identificeren die worden ervaren bij het nastreven van hun doelen. Om een goed inzicht te krijgen, wordt gekeken naar het perspectief van verschillende stakeholdergroepen, zoals netwerkcoördinatoren, HR-professionals, lijnmanagers en medewerkers. Dat doen we door binnen zo’n stakeholdergroep met elkaar van gedachten te wisselen tijdens een online focusgroepbijeenkoms.

Je kunt hier klikken [link naar studie 1 flyer] voor meer informatie over dit onderzoek.

Hoe kan ik deelnemen?

Als je geïnteresseerd bent in deelname, of als je vragen heeft, stuur dan een e-mail naar Sarah Courchesne op: [email protected]

Studie 2

Hoe succesvol zijn de netwerkactiviteiten ter bevordering van de baanmobiliteit en de duurzame inzetbaarheid van de werknemers die er gebruik van maken?

Deze studie onderzoekt in welke mate de activiteiten die netwerken organiseren (bv. match tafels) voor werknemers bijdragen aan het makkelijker vinden van een geschikte baan en hun duurzame inzetbaarheid . Om dit mogelijk te maken, willen we de ervaringen van werknemers die van plan zijn om van baan te veranderen én deelnemen aan (een) activiteit(en) binnen hun netwerk, in kaart brengen. Deelname bestaat uit het invullen van 4 online vragenlijsten, gepreid over één jaar.

Je kunt hier klikken <informatie> voor meer informatie over deze studie.

Hoe kan ik deelnemen?

Als je aan deze beschrijving voldoet en wil deelnemen, kunt je hier de enquete opvragen: <enquete>

Bij de registratie wordt je gevraagd jouw e-mailadres op te geven. Omdat wij meer inzicht willen krijgen in effecten die zich pas na enige tijd voordoen, is vervolgonderzoek noodzakelijk. Enkel door je email-adres op te geven kunnen we je later een vervolgvragenlijst verzenden. Om jouw privacy te waarborgen wordt je e-mailadres vervangen door een code. Jouw e-mailadres wordt apart bewaard en enkel gebruikt voor dit onderzoek. Enkel het onderzoeksteam heeft toegang tot jouw e-mailadres.

Als u vragen heeft, stuur dan een e-mail naar Sarah Courchesne op: [email protected]

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

De Open Universiteit is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs.

Activerend online onderwijs

De Open Universiteit heeft een hoogwaardig onderwijsaanbod voor wie niet kan (of wil) studeren aan een andere Nederlandse of Vlaamse universiteit. Voor het bacheloronderwijs zijn er geen vooropleidingseisen en het onderwijs is ingericht op studeren in deeltijd. Het onderwijsmodel staat voor persoonlijk en activerend online onderwijs, met veel flexibiliteit voor studenten. De wetenschappelijke opleidingen krijgen veel waardering van studenten en experts, bijvoorbeeld in de jaarlijkse nationale studentenenquête.

Speerpunten in onderzoek

De Open Universiteit heeft de wettelijke taak via onderwijskundig onderzoek bij te dragen aan de innovatie van het Nederlands hoger onderwijs. Ze heeft zich dan ook ontwikkeld tot dé expert op het gebied van leren en doceren in een door technologie verrijkte omgeving. Daarnaast wordt in verschillende andere wetenschapsgebieden onderzoek verricht. Binnen de Nationale wetenschapsagenda focust de Open Universiteit op drie thema’s: ‘digital learning’, ‘criminal law’ en ‘learning, resilience and innovation’.

Open Universiteit heeft nog geen blogs geplaatst.

Medewerkers worden nog toegevoegd.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief